Weekend

Een vol weekend, dat nu al bijna weer voorbij is. Stijn is druk geweest met de campagne, nog twee weken tot de verkiezingen, en nog heel veel te doen. We hebben heerlijk gekookt, ik heb weer auto gereden (!), in de tuin gezeten, van ons huis genoten, wat gestudeerd, op de hond (van de ouders van Stijn) gepast en we zijn naar een prachtig optreden van mijn zus en zangers Anouk geweest (waarover later meer.) Verder zijn we getroffen een muizenplaag. Na verschillende diervriendelijke vallen – en later gif – vonden we een dode muis in de verwarmingsbak. De muis is weg, de stank helaas nog niet. Ik hoop dat we het ergste hebben gehad..

A full weekend, which is now almost over. Stijn has been busy with the campaign, two weeks until the election, and so much to do. We cooked a delicious meal, sat in the garden, enjoyed our house, studied a bit, did a bit of dog sitting and we have been to a great show of my sister Anouk (more about this later .) Furthermore, we unfortunately have been very busy with a mouse in our house. After several friendly mousetraps – and later poison – we found a dead mouse. The mouse is gone, the smell not yet. I hope that this is over soon..

This entry was posted in Cooking, Home. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.