Spring

Vorige week maakten we een heerlijke fietstocht door het groen hart van Nederland. We zagen schapen, zon en een blauwe lucht.

Last week we took a lovely bike ride through the green heart of the Netherlands. We saw sheep, sun and blue sky.

This entry was posted in Blessings. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.