SpreeparkIn Berlijn bezochten wij het Spreepark. Dit was één van de meest vreemde plekken waar ik ooit ben geweest. In DDR-tijd was het pretpark het enige attractiepark in oost-Duitsland. Na de val van de muur ging het Spreepark failliet. Nu is het een vreemde spookstad waar alles nog staat zoals het vroeger was.

In Berlin, we visited the  Spreepark. This was one of the strangest places I’ve ever been too. In GDR times was the only amusement park in eastern Germany. After the fall of the Berlin Wall the Spreepark went bankrupt. Now it’s a strange ghost town. 

This entry was posted in City, History, Travel and tagged . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.