Count your blessings


Vandaag zijn wij precies twee maanden getrouwd. Het was een geweldige en bijzondere dag: we genieten eigenlijk nog steeds na.
Today we are exactly two months married. It was a wonderful and special day.

This entry was posted in Blessings, Everything, Wedding. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.